Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
97 người đã bình chọn
1776 người đang online

Hướng dẫn Tổ chức sơ kết 2 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị năm 2017

Đăng ngày 18 - 12 - 2017
100%

Hướng dẫn Tổ chức sơ kết 2 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị năm 2017 và xét chọn, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa về Tổ chức sơ kết 2 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị năm 2017 và xét chọn, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giám Đốc Sở - Bí Thư Đảng ủy Sở yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở nhanh chóng triển khai thực hiện

<

Tin mới nhất

Hướng dẫn Tổ chức sơ kết 2 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính...(18/12/2017 8:54 SA)