Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
97 người đã bình chọn
1232 người đang online

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH (22/01/2019)

Đề tài: “Nghiên cứu đánh giá tác động của ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đến xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2015, giải pháp phát triển giai đoạn 2017-2025” đã được Hội đồng...

Thủ tướng tin tưởng toàn ngành Công Thương "chỉ có tiến và không có lùi" (21/01/2019)

Sáng ngày 17/01/2019, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng...

Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt trong sản xuất và lưu thông hàng hóa... (29/11/2018)

Sáng ngày 29/11/2018, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo "Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt trong sản xuất và lưu thông hàng hóa trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0". Vụ trưởng Vụ...

Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam năm 2018 thăng hạng vượt bậc (02/11/2018)

Theo kết quả đánh giá, chỉ số Tiếp cận điện năng năm 2018 của Việt Nam đã thăng hạng vượt bậc, đạt được mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay, đạt 87,94 điểm - đứng ở vị trí 27 trên tổng số 190...

Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 14/2018/NQ-CP ngày 23/01/2018 (15/08/2018)

Triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, Thông tư số 01/2018/TT-BCT quy định chi tiết hàng hóa mua bán,...