Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
http://ytethanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-hoat-dong/tin-hoat-dong-cua-don-vi/thong-bao-cap-nhat-thong-tin-moi-dich-benh-covid-19.html

Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III (29/05/2020)

Trong 2 ngày 27 và 28-5, Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 106 đảng viên...

Hội thảo khoa học về Phát triển bền vững ngành Công Thương (30/08/2019)

Tại Hội thảo khoa học về Phát triển bền vững (PTBV) ngành Công Thương vừa diễn ra sáng ngày 29/8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết, để thực hiện Chiến lược PTBV và Chương...

Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 14/2018/NQ-CP ngày 23/01/2018 (15/08/2018)

Triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, Thông tư số 01/2018/TT-BCT quy định chi tiết hàng hóa mua bán,...