Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

Ngành Công thương tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia... (03/10/2019)

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2-10, tại khách sạn Mường Thanh (TP Thanh Hóa), Bộ Công thương tổ chức hội nghị tổng kết Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới...

Hội thảo khoa học về Phát triển bền vững ngành Công Thương (30/08/2019)

Tại Hội thảo khoa học về Phát triển bền vững (PTBV) ngành Công Thương vừa diễn ra sáng ngày 29/8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết, để thực hiện Chiến lược PTBV và Chương...

Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 14/2018/NQ-CP ngày 23/01/2018 (15/08/2018)

Triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, Thông tư số 01/2018/TT-BCT quy định chi tiết hàng hóa mua bán,...