Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2772/SCT-VP
Ngày ban hành 12/11/2018
Trích yếu V/v báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 và cung cấp tài liệu phục vụ công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
Cơ quan ban hành Sở Công Thương
Lĩnh vực Công Thương
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống