Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 03/CV-CĐSCT
Ngày ban hành 19/11/2018
Trích yếu Đánh giá kết quả các phong trào thi đua bình xét
Cơ quan ban hành Sở Công Thương
Lĩnh vực Công Thương
Loại văn bản Công
Tài liệu đính kèm Tải xuống