Về việc mời tham gia Hội thảo quốc tế Xúc tiến đâuỳ tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm của Cục Xúc tiến Thương mại