V/v mời tham gia thương trình giao thương với đoàn doanh nghiệp xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA)