Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 281/KH-SCT
Ngày ban hành 23/04/2019
Trích yếu Triển khai Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2020
Cơ quan ban hành Sở Công Thương
Lĩnh vực Công Thương
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống