Ban hành chính sách hỗ chợ đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Ngày 27/12/2010 UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định 4670/2010/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ chợ đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Nội dung chi tiết của Quyết định xem tại đường link dưới đây.

http://qppl.thanhhoa.gov.vn