Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hoá đến 2020

Ngày 14/10/2009 UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định 3615/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hoá đến 2020. Nội dung chi tiết của Quyết định xem tại đường link dưới đây.

http://qppl.thanhhoa.gov.vn