Đầu tư cải tạo lưới điện nông thôn

Tổng công ty Điện lực Miền Trung vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở rộng lưới điện nông thôn tỉnh Quảng Nam với tổng vốn đầu tư hơn 429 tỷ đồng.

CôngThương - Dự án có quy mô xây dựng mới và cải tạo hơn 880km đường dây trung, hạ áp, 93 trạm biến áp phân phối với dung lượng 12.015kVA tại địa bàn 158 xã, phường và thị trấn thuộc 17 huyện và thành phố gồm: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn, Hiệp Đức, Đông Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Nam Giang và 2 thành phố Tam Kỳ, Hội An. Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm (2013-2014).

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng, an toàn cấp điện, giảm tổn thất điện năng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên toàn tỉnh.

Nguồn: Ngọc Lan, baocongthuong.co.vn