Giải quyết dứt điểm chế độ với người tham gia kháng chiến

(Chinhphu.vn) - Cử tri tỉnh Bạc Liêu đề nghị ngành chức năng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, bởi việc quy định phải có 2 người xác nhận gây nhiều khó khăn cho các đối tượng thụ hưởng.


Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến của cử tri tỉnh Bạc Liêu như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì hồ sơ, thủ tục xét hưởng chế độ đối với các đối tượng đã được đơn giản hóa, bảo đảm chặt chẽ nhưng thuận tiện.

Đối tượng không còn lưu giữ được giấy tờ, chỉ cần làm bản khai cá nhân theo mẫu, không quy định phải có 2 người xác nhận. Việc xét hưởng chế độ do thôn, xóm, Hội Cựu chiến binh và Hội đồng chính sách cấp xã xét, đề nghị UBND cấp xã quyết định.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện đúng theo quy định, không tự quy định thêm thủ tục. Sau hơn 7 năm thực hiện, đến nay việc thực hiện chế độ theo quyết định nêu trên cơ bản đã hoàn thành và tổ chức tổng kết ở các cấp theo quy định.

Đối với một số đối tượng còn sót chưa được giải quyết chế độ, Bộ Quốc phòng đề nghị các đơn vị, địa phương chỉ đạo tổ chức giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.