Công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hóa Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2014

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hóa và Chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành Công đoàn Ngành Công Thương khoá II nhiệm kỳ (2012-2017), được sự thống nhất của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh và Lãnh đạo Sở Công Thương

Ngày 29 tháng 5 năm 2014 tại Hội trường tầng 5 Sở Công Thương, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Công Thương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 112 đồng chí cán bộ công đoàn chủ chốt trong ngành, gồm các đồng chí là ủy viên BCH, ủy viên UBKT, Trưởng, Phó các Ban của Công đoàn Ngành, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT và Kế toán các công đoàn cơ sở trực thuộc.


 

Trong thời gian 01 ngày tập huấn, các đồng chí cán bộ công đoàn trong ngành đã được học tập, nghiên cứu 02 chuyên đề: Chuyên đề về công tác tài chính công đoan và chuyên đề về công tác kiểm tra công đoàn do các đồng chí Lê Minh Điệp -Phó Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh và  đồng chí Cao Xuân Thành - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh trực tiếp truyền đạt. Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ công đoàn chủ chốt trong ngành nắm vững các quy định, các văn bản của các cấp công đoàn về công tác thu, chi, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn và về công tác kiểm tra công đoàn để vận dụng tổ chức thực hiện tốt công tác tài chính và công tác kiểm tra công đoàn các cấp trong ngành, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

 Lê Thị Thuận – Công đoàn Ngành Công Thương