PC Thanh Hóa đảm bảo kiểm soát chặt chẽ vận hành lưới điện an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa

ó là yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên Thiều Kim Quỳnh tại Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2020 của Công ty Điện lực Thanh Hóa, chiều 22/1/2021. Tham dự Hội nghị về phía UBND tỉnh có ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh. Cùng tham dự Hội nghị về phía Tổng công ty Điện lực miền Bắc có ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên HĐTV, ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc, ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn và Trưởng một số ban chuyên môn, lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa và lãnh đạo một số đơn vị thành viên.

Sản lượng điện thương phẩm năm 2020 tăng cao nhất Tổng công ty với mức tăng 19,66%

Năm 2020, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện thuận lợi như: Nguồn điện được ổn định đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội- quốc phòng- an ninh & đời sống nhân dân, tăng trưởng điện toàn tỉnh tiếp tục ở mức rất cao. Tuy nhiên Công ty cũng gặp nhiều khó khăn, bất lợi về thời tiết đầu năm đã có mưa đá, giông lốc, giữa năm nắng nóng kéo dài, đặc biệt là do đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến thực hiện các chỉ tiêu SXKD của đơn vị.

Theo báo cáo của PC Thanh Hóa Ngay từ đầu năm, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Chỉ thị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020. Toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, trong đó thực hiện chủ đề của năm 2020 “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020”. 

Điện thương phẩm có mức tăng trưởng cao nhất trong toàn Tổng công ty với mức tăng 19,66%  đạt 5.756,92 triệu kWh (tương ứng tăng 945,72 triệu kWh), vượt chỉ tiêu kế hoạch thương phẩm  kế hoạch 5 năm 2016-2020, với tốc độ bình quân là 13,99%/năm, mức tăng bình quân hàng năm là 621 tr.kWh/năm. Trong đó, thành phần CNXD tăng bình quân 18,56%/năm; thành phần QLTD tăng bình quân 8,86%/năm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực để cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng: Rút ngắn thủ tục, thống nhất hồ sơ, đẩy mạnh công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng khi có nhu cầu cấp điện đấu nối lưới trung áp. Bên cạnh đó, các đơn vị điện lực đã linh hoạt trong việc kết hợp cắt điện sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện; thi công hotline để đấu nối cho khách hàng, do đó thời gian giải quyết cấp điện được rút ngắn. Cụ thể giai đoạn 2016 -2020: Năm 2016 thực hiện 10,76/10 ngày; năm 2017 thực hiện 4,98/7; năm 2018 thực hiện 5,65/7; năm 2019 thực hiện 5,61/7; năm 2020 thực hiện 4,2/7 ngày.

Ông Hoàng Thanh Sơn - Giám đốc PC Thanh Hóa

Năm 2020  cũng là năm mà PC Thanh Hóa đã có sự thay đổi đột biến về tỷ lệ tổn thất điện năng, thực hiện đạt 5,64% giảm 1,03% so cùng kỳ và thấp hơn 0,58% so kế hoạch Tổng Công ty giao. Trong đó: Lưới 110kV là 0,89% giảm 0,41% so cùng kỳ và thấp hơn 0,24% với kế hoạch;  Đối với lưới điện trung áp thực hiện 4,57% thấp hơn cùng kỳ 0,43%; Tỷ lệ tổn thất điện năng bình quân lưới điện hạ áp là 6,53% giảm 0,32% so năm 2019. Năm 2020 toàn Công ty giảm thêm được 146 TBA có tổn thất trên 10%.

Hiện PC Thanh Hóa đang quản lý 27/27 huyện, thành phố, thị xã có điện đạt 100%; 50/50 phường, 28/28 thị trấn có điện đạt 100%, 481/481 xã có điện lưới Quốc gia đạt 100% và 774.104/780.063 số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt (99,24%).

Để có được những kết quả trên đó là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đoàn kết thống nhất cao trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc. Cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV, PC  Thanh Hoá, đây sẽ là bước đà vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển 5 năm 2021-2025 với những kết quả cao hơn. 

UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ không để dự án điện trên địa bàn tỉnh chậm về tiến độ

Biểu dương những kết quả của PC Thanh Hóa năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020, ông Mai Xuân Liêm - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, kết quả này đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh nói chung cũng như đảm bảo an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội. Cùng với đó là sự chỉ đạo rất sát của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về chính sách và cơ chế, đưa ra kế hoạch cụ thể từng thời điểm. Cùng với đó là công tác về quản trị nhân lực, vấn đề giải pháp kỹ thuật cũng như phi kỹ thuật để vận hành  ổn định, giảm tổn thất đáp ứng được nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

ông Mai Xuân Liêm - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Ông Liêm cho biết, trong 2020 vừa qua lãnh đạo UBND tỉnh không còn nhận được những ý kiến phản hồi trực tiếp và qua các kênh thông tin của doanh nghiệp và người dân phàn nàn về PC Thanh Hóa, và đây là kết quả rất đáng mừng đối với một doanh nghiệp trong nhiệm vụ phục vụ đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trước những dự báo về tình hình phát triển kinh tế trong giai đoạn 2020-2025 của đất nước và tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là sẽ có những tăng trưởng cao trong lĩnh vực công nghiệp. Đây là nội dung rất cần sự vào cuộc của PC Thanh Hóa phối hợp với Sở công thương tỉnh bám sát các quy hoạch. Cũng như tính đến việc vị trí trạm và hướng tuyến sẽ thế nào? Đặc biệt trong khu công nghiệp đối với việc cấp điện cho kinh tế Nghi Sơn. Tránh những chuyện đã làm mà không có định hướng trước, dẫn đến giải phóng mặt bằng, tốn kém khó khăn trong quá trình thực hiện.

Ông Mai Xuân Liêm khẳng định, cá nhân ông cam kết sẽ dành sự quan tâm, ưu tiên cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc triển khai hiệu quả các dự án của ngành Điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh.

Liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng tại địa phương, ông Liêm cho biết, đối với dự án về hạ tầng điện của Tổng công ty  thì Tổng công ty và địa phương sẽ có những thỏa thuận về vị trí trạm và hướng tuyến sau khi dự án được phê duyệt. Việc triển khai giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh an toàn của dự án  sẽ do địa phương thực hiện, với cam kết của  địa phương là không để dự án của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và dự án của Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói riêng bị chậm về tiến độ.

Ông Liêm đề nghị với PC Thanh Hóa cần tập trung và chỉ đạo các Điện lực đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, để có cái nắm bắt cụ thể cùng chính quyền địa phương cấp huyện thực hiện tốt về công tác quản lý đảm bảo an toàn hành lang lưới trên địa bàn. 

Kết thúc bài phát biểu, ông Mai Xuân Liêm hy vọng, năm 2021 năm đầu tiên của nhiệm kỳ,  PC Thanh Hóa sẽ hoàn thành tốt những kế hoạch đã đề ra, từ đó có những bước tiến vững chắc thực hiện tốt nhiệm kỳ 2021-2025.

PC Thanh Hóa cần có những giải pháp chặt chẽ để kiểm soát, vận hành lưới điện an toàn, đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện một cách đồng bộ 

Chỉ đạo tại Hội nghị, ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch HĐTV cảm ơn sự quan tâm sát sáo của Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đối với ngành Điện Thanh Hóa. Chia sẻ trước Hội nghị, Chủ tịch HĐTV cho biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý "Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới". Với những kết quả được ghi nhận trong 10 từ năm 2009-2019, đây là niềm tự hào, là công lao của Người lao động trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong đó có những đóng góp không nhỏ của CBCNV và Người lao động PC Thanh Hóa. Phần thưởng cao quý đó của Tập đoàn sẽ là động lực để toàn thể CBCNV và Người lao động trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói chung và PC Thanh Hóa nói riêng để tiếp tục cố gắng phấn đấu góp phần vào thành công chung của tỉnh Thanh Hóa trong những năm tiếp theo.

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Đề cập đến hai điểm nổi bật trong năm 2020 mà PC Thanh Hóa đã đạt được đó là: Sự tăng trưởng đột biến về sản lượng điện thương phẩm, và giảm đột biến về tỷ lệ tổn thất điện năng nhờ có những tính toán cụ thể trên mỗi lộ đường dây và trạm biến áp. Đây là những cải thiện rất tích cực đối với việc cung cấp điện ở địa bàn, đó là sự chuẩn bị rất tốt mà PC Thanh Hóa đã nỗ lực để đóng góp vào sự thay đổi rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, ông Quỳnh đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế mà PC Thanh Hóa còn tồn tại, đó là tình trạng có mức sự cố lưới điện cao, tỷ lệ lưới điện trung áp còn ở nhiều cấp điện áp. Năm 2020 toàn PC Thanh Hóa đã để xảy ra 1.393 vụ sự cố trên lưới điện trung, hạ áp. Ông Quỳnh đề nghị, PC Thanh Hóa cần thực hiện kiểm soát quản lý phân hệ sự cố, đánh giá phân tích nguyên nhân sự cố để chỉ đạo kịp thời. Quản lý chặt chẽ việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu sự cố của các đơn vị, kiểm điểm sự cố hàng tháng, tổng hợp phân tích nguyên nhân sự cố, hàng tháng ra văn bản rút kinh nghiệm chung trong toàn Công ty. Xây dựng dự toán để có kế hoạch và chiến lược trong đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện cho 5 năm 2021-2025, cũng như phải bám sát quy hoạch của tỉnh để thực hiện. Đưa ra các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, trong đó cần Áp dụng kỹ thuật khoa học công nghệ để có một hệ thống lưới điện vận hành đảm bảo hạn chế thấp nhất sự cố.

Theo thống kê, hiện tại trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá vẫn còn  gần 8.000 khách hàng điện áp thấp, ông Quỳnh đề nghị PC Thanh Hóa có số liệu thống kê để cải tạo nâng cao chất lượng điện áp cho số khách hàng này.

Kết luận Hội nghị ông Quỳnh khẳng định, trước dự báo về tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa trong những năm tới đây, PC  Thanh Hóa phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể, đưa ra những giải pháp chặt chẽ để kiểm soát, vận hành lưới điện an toàn, đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện một cách đồng bộ mới đáp ứng trước  tốc độ tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2021-2025.

PC Thanh Hóa khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2020

 

Nguồn http://pcthanhhoa.npc.com.vn/