Sở Công Thương Thanh Hóa: Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 16/01/2023 tại hội trường Sở Công Thương (Khu đô thị mới Đông Hương, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa), đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022 và triển khai, nhiệm vụ năm 2023.

 

   Ông Phạm Bá Oai – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tăng nhanh và duy trì ở mức cao trong những tháng đầu năm và trên địa bàn hầu hết các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; giá nhiên liệu tăng cao, đã tác động bất lợi đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của tỉnh; Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 (Kế hoạch số 120/KH-SCT ngày 27/01/2022), trong đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra trong năm 2022.

* Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ngành Công Thương

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 16,31% so với năm 2021. Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp phục hồi và tăng trường tốt; hầu hết các sản phẩm chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch.

- Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 5.518,5 triệu USD, bằng 96,8% kế hoạch. Tuy nhiên nếu tính cả xuất khẩu dịch vụ và doanh thu ngoại tệ như các năm trước đây thì dự kiến kết quả giá trị xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ năm 2022 ước đạt 5.707,95 triệu USD bằng 100,14% kế hoạch (trong đó dịch vụ thu ngoại tệ và hàng phục vụ xuất khẩu là 189,5 triệu USD). Giá trị nhập khẩu cả năm dự kiến đạt 9.272 triệu USD tăng 30,1% so với cùng kỳ.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 dự kiến đạt 172.209 tỷ đồng, tăng 26,5% so với TH năm 2021, đạt 118,8% kế hoạch.

Tại hội nghị, ông Trần Đức Lương – Phó Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở cho biết: Năm 2022, Mặc dù, kế hoạch của ngành Công Thương đặt ra là rất cao so với năm 2021, cộng với đó là các khó khăn về tình hình thương mại quốc tế nửa đầu năm, khó khăn về giá cả nguyên, nhiên liệu nửa cuối năm; khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng và công tác thể chế. Tuy nhiên, Đang ủy Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn triển khai đồng bộ các giải pháp của Trung ương và của tỉnh; bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, chủ động tham mưu, tìm biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó các chỉ tiêu chủ yếu của ngành Công Thương đều đạt kế hoạch, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, ông Phạm Bá Oai – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Thanh Hóa có nhiều thuận lợi do các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/NQ-QH15 của Quốc hội, cùng với những thành tựu về kinh tế - xã hội trong thời gian qua tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, vị trí, vai trò của Sở đối với sự phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh, năm 2023, Sở Công Thương xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện gồm:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, đồng bộ, linh hoạt  các nhóm giải pháp chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, xác định cụ thể yêu cầu nhiệm vụ, phân công trách nhiệm đối với từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại. Tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các phát triển cụm công nghiệp, thu hút dự án đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

4. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, đề cao tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong công tác của từng cấp ủy, phù hợp với đặc thù của đơn vị và nhiệm vụ chính trị.

5. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

6. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tham gia phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

 Những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đặt ra đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ là hết sức nặng nề, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm tồn tại, Đảng bộ Sở Công Thương quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023./.

Nguyễn Văn Hùng, CV Văn phòng Sở