Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
163 người đã bình chọn
2551 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
343/QĐ-TTg 25/04/2024 Quyết định số 343/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
334/QĐ-TTg 24/04/2024 Quyết định số 334/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
333/QĐ-TTg 23/04/2024 Quyết định số 333/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
857/SCT-QLNL 03/04/2024 triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
2417/UBND-KSTTHCNC 25/02/2024 V/v thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước.
384/TTTH-VP 20/02/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 03/2024/NĐ-CP, ngày 11/01/2024 của Chính phủ; Thông tư số 02/2023/TT-TTCP ngày 22/12/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ.
3768/SCT-QLTM 06/02/2024 tham vấn ý kiến đối với Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh
1759/UBND-THKH 02/02/2024 Giao triển khai thực hiện Thông tư số 48/2023/TT-BCT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
40/QĐ-SCT 10/01/2024 Về việc ban hành Mục tiêu chất lượng trong Hệ thống văn bản quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024.
01/CTY 05/01/2024 V/v: Kê khai giá hàng hóa, dịch vụ bán trong nước
22/KH-SCT 05/01/2024 Duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Công Thương năm 2024.
3240/SNV-VTLT 29/12/2023 Triển khai thực hiện Công văn số 1473/VTLTNN-KHTC ngày 13/12/2023 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.
5062/QĐ-UBND 28/12/2023 Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
4902/QĐ-UBND 21/12/2023 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Ngành thanh tra tỉnh Thanh Hoá
01/KKG 19/12/2023 V/v: Kê khai giá hàng hóa, dịch vụ bán trong nước
1 2 3 4 5 6    
°