Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
421/TB-SNV 19/08/2019 Thông báo thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019
1716/SCT-QLTM 06/08/2019 Báo cáo huy động khẩn cấp hàng hóa cứu trợ cho nhân dân trên địa bàn huyện QUan Sơn và huyện Mường Lát bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3
1697/SCT-KT&ATCN 05/08/2019 Triển khai Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 15/7/2019 của BỘ Công Thương về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Công Thương
651/BC-SCT 05/08/2019 Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa năm 2020
83/CV-BCĐ 01/08/2019 Công khai yêu cầu thủ tục thành lập hồ sơ đề xuất chuyển đổi chợ Hoàng xã Nga Văn huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa
2779/QĐ-UBND 29/07/2019 Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Quảng Thạch, xã Quảng Thạch huyện Quảng Xương
2620/QĐ-UBND 29/07/2019 Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Hoàng xã Nga Văn Huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa
10/2019/TT-BCT 22/07/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN
164/KH-UBND 22/07/2019 Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2019
08/CT-BCT 15/07/2019 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Công Thương
09/2019/TT-BCT 08/07/2019 Thông tư quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
4316/QĐ-UBND 02/07/2019 Quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Các Sơn, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia
4316/QĐ-UBND 02/07/2019 Quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Các Sơn, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia
1991/QĐ-UBND 26/06/2019 Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Bản, xã Định Long, huyện Yên ĐỊnh , tỉnh Thanh Hóa
1992/QĐ-UBND 26/06/2019 Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Vườn Thìn Định Tiến , huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
1 2 3 4 5 6