Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

Quyết định số 2935/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014

Đăng ngày 21 - 08 - 2013
100%

Ngày 20 tháng 8 năm 2013, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2935/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014.
Theo đó, Quyết định số 2935/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014, với các danh mục cụ thể như sau:
I. Chương trình Khuyến công địa phương năm 2014
1. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất hàng CN - TTCN:
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng;
- Mức hỗ trợ: Theo Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 17/ 6/2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương về Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công;
- Hỗ trợ cho 20 đơn vị (là doanh nghiệp, hộ cá thể...) sản xuất các mặt hàng CN-TTCN nông thôn, bao gồm:
1.1- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu:
- Địa điểm thực hiện: Xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.
1.2- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu:
- Địa điểm thực hiện: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tình Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.
1.3- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu:
- Địa điểm thực hiện: Xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tinh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hường: 01 đơn vị.
1.4- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu:
- Địa điểm thực hiện: Xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.
1.5- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu:
- Địa điểm thực hiện: Xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.
1.6- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu:
- Địa điểm thực hiện: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.
1.7- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất chiếu cói nội địa và xuất khẩu:
- Địa điểm thực hiện: Xã Trường Giang, huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: 04 đơn vị.
1.8- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất tăm hương xuất khẩu:
- Địa điểm thực hiện: Xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị;
1.9- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất tăm hương xuất khẩu:
- Địa điểm thực hiện: Xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.
1.10- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất tăm hương xuất khẩu:
- Địa điểm thực hiện: Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.
1.11 - Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất tăm hương xuất khẩu:
- Địa điểm thực hiện: Xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.
1.12- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất đũa tre xuất khẩu:
- Địa điểm thực hiện: Xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.
1.13- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất đồ gỗ dân dụng và gỗ mỹ nghệ:
- Địa điếm thực hiện: Xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.
1.14- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất đồ gỗ dân dụng và gỗ mỹ nghệ:
- Địa điểm thực hiện: Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.
1.15- Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất đồ gỗ dân dụng và gỗ mỹ nghệ:
- Địa điểm thực hiện: Xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.
1.16- Hỗ trợ máy vót giang thành phẩm:
- Địa điểm thực hiện: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.
1.17-   Hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại trong gia công cơ khí sửa chữa thiết bị và máy nông nghiệp:
- Địa điểm thực hiện: Xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: 01 đơn vị.
2. Xây dựng và thực hiện chương trình quảng bá sản phẩm CN-TTCN, mô hình cơ sở SXKD điển hình của tỉnh trên truyền hình Công Thương, kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam:
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng;
- Địa điểm thực hiện: Các sản phẩm CN-TTCN tiêu biểu, các cơ sở SXKD giỏi trên địa bàn tỉnh;
- Đơn vị thụ hưởng: Ban Thời sự, VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.
3. Thực hiện các chương trình trên báo Trung ương và địa phương
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng.
Gồm các chuyên mục trên các báo sau:
3.1- Thực hiện các chuyên mục giới thiệu các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh trên Báo Thanh Hoá:
- Địa điểm thực hiện: Các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN trên địa bàn tỉnh;
- Đơn vị thụ hưởng: Báo Thanh Hoá.
3.2- Thực hiện các chuyên mục giới thiệu các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh trên Báo Công Thương:
- Địa điểm thực hiện: Các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN trên địa bàn tỉnh;
- Đơn vị thụ hưởng: Báo Công Thương.
 3.3- Thực hiện các chuyên mục giới thiệu các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN của tỉnh trên Tạp chí Công Thương:
- Địa điểm thực hiện: Các cơ sở CNNT tiêu biểu, các làng nghề phát triển CN-TTCN trên địa bàn tỉnh;
- Đơn vị thụ hưởng: Tạp chí Công Thương.
4. Chương trình hội chợ năm 2014
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng.
Gồm các chương trình hội chợ sau:
4.1- Tổ chức Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu các tỉnh phía Bắc năm 2014:
- Địa điểm thực hiện: Tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: Các cơ sở CN-TTCN, làng nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
4.2- Tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại tại các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế năm 2014:
- Địa điểm thực hiện: Tại các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế;
-  Đơn vị thụ hưởng: Các cơ sở CN-TTCN, làng nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
5. Hỗ trợ tập huấn khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng.
Gồm các nội dung sau:
5.1- Hỗ trợ tập huấn khởi sự doanh nghiệp:
- Địa điểm thực hiện: Tại Trường Trung cấp nghề Thương mại - Du lịch Thanh Hoá, xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: Trường Trung cấp nghề Thương mại - Du lịch Thanh Hoá.
5.2- Hỗ trợ tập huấn khởi sự doanh nghiệp:
- Địa điểm thực hiện: Trường Cao đẳng nghề An Nhất Vinh - khu Đô thị và Công nghiệp Hoằng Long, TP. Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: Trường Cao đẳng nghề An Nhất Vinh.
5.3- Hỗ trợ tập huấn khởii sự doanh nghiệp:
- Địa điểm thực hiện: Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn - đường Trần Phú, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn.
5.4- Hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực quàn trị doanh nghiệp:
- Địa điểm thực hiện: Tại các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Thanh Hoá;
- Đơn vị thụ hưởng: Các cơ sở Công nghiệp - Thương mại trên địa bàn tỉnh.
6. Hỗ trợ tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm công tác Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng, các cơ sở CNNT sản xuất kinh doanh giỏi tại một số tỉnh phía Nam:
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng;
- Địa điểm thực hiện: Một số tỉnh phía Nam;
- Đơn vị thụ hưởng: Các cán bộ quản lý của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng; các cán bộ quận lý của UBND huyện Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thọ Xuân, Yên Định; một số cơ sở CNNT của 04 huyện.
II. Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014
1. Hỗ trợ xây dựng lắp đặt ứng dụng kỹ thuật Biogas đun nấu và phát điện trong sinh hoạt cho 09 huyện, gồm: Hà Trung, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Yên Định, Nông Cống, cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, Tĩnh Gia, Hậu Lộc (45 mô hình).
2. Cải tạo, thay thế hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tại các phòng làm việc của Tỉnh uỷ (01 phòng) và UBND tỉnh (51 phòng).
3. Thay đổi hệ thống đèn chiếu sáng công cộng một cấp công suất bằng đèn hai cấp công suất tại các tuyến đường Trần Phú (141 bộ) và đường Nguyễn Văn Cừ (32 bộ), thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá (tổng chiều dài là 6,5 km).
4. Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng pin năng lượng mặt trời kết hợp nối lưới tại khu liên Sở Công Thương và Tài chính (10 cột).
5. Hỗ trợ kiểm toán, xây dựng mô hình quản lý năng lượng cho 04 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
6. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia phong trào hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
7. Tổ chức Chương trình “Giờ trái đất” năm 2014, tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá.
Nguồn: Văn Phòng Sở

<

Tin mới nhất

Nhiều đổi mới trong thông tư liên quan đến công tác khuyến công(04/10/2018 1:19 CH)

Thanh Hóa: Kết hợp khuyến công và xúc tiến thương mại(04/10/2018 10:08 SA)

Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa các cơ sở công nghiệp nông thôn với hệ thống phân phối,...(02/07/2015 10:08 SA)

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các cơ quan công sở, các khu vực hành chính sự nghiệp(25/04/2015 10:04 SA)

Khảo sát, tìm đầu ra bền vững cho nông sản sạch(04/12/2014 10:04 SA)

Phê duyệt đợt 2 Chương trình XTTMQG năm 2014(07/04/2014 10:04 SA)

Huyện Thiệu Hóa: Nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển tiểu - thủ công nghiệp và ngành...(17/10/2013 10:02 SA)

5 xu hướng phát triển năng lượng bền vững(17/10/2013 10:02 SA)