Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
830/TB-SCT 05/08/2022 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương (000.00.03.H56-220725-1003)
831/XNĐK-SCT 05/08/2022 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (000.00.03.H56-220729-1009)
832/TB-SCT 05/08/2022 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương (000.00.03.H56-220721-1012)
399/GM-UBND 15/07/2022 Thư mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa
654-CV/ĐUK 04/07/2022 về việc định hướng công tác tuyên truyền quý III năm 2022
1132/SCT-CN 30/05/2022 V/v mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2022 tại Ninh Thuận
1473/SCT-TTr 27/05/2022 V/v báo cáo kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2022
716/SCT 27/05/2022 V/v: Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long - hậu Giang năm 2022
2035/SYT-NVY 26/05/2022 V/v tăng cường giám sát, phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ
103/ TMNN 25/05/2022 V/v: Mời tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp quốc tế làn thứ 22 - Agroviet 2022
08/2022/TT-BCT 20/05/2022 triển khai thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về bãi bỏ toàn bộ thông tu số 28/2011/TT-BCT ngày 21/7/2011 của Bộ Công Thương về hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới
139/KH-UBND 18/05/2022 Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh
564/SCT-QLTM 17/05/2022 V/v đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm bò tỉnh Hà Giang
673/SCT-QLTM 12/04/2022 V/v hỗ trợ kết nối tiêu thụ sp OCOP tỉnh Nghệ An
10/TB-HĐXT 22/03/2022 Kết quả xét tuyển viên chức về làm việc tại Trung tâm khuyến công và tiết kiệm năng lượng trực thuộc sở Công Thương
1 2 3 4 5 6