Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
39/CV-BCĐ 14/05/2019 V/v công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đai xã Quảng Hải
38/CV-BCĐ 14/05/2019 V/v công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Cảnh xã Quảng Trạch
33/CV-BCĐ 26/04/2019 V/v công khai Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đình xã Quảng Lộc
281/KH-SCT 23/04/2019 Triển khai Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2020
27/CV-BCĐ 03/04/2019 V/v công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trung tâm xã Quảng Thái
Mẫu 28/02/2019 Mẫu cam kết làm theo Bác năm 2019
363/SCT-XNK 28/02/2019 V/v hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN: 01/2017/BCT
115/UBND-KTHT 14/02/2019 Công khai phương án chuyển đổi chợ Hói Đào trên cổng thông tin điện tử của Sở
04/TB-BCĐC 21/01/2019 Lựa chọn doanh nghiệp ,HTX đầu tư xây dựng , quản lý , kinh doanh và khai thác chợ Chào, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia
2275/UBND-BCĐ 28/12/2018 V/v đề nghị công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Đông Thịnh xã Đông Thịnh huyện Đông Sơn trên cổng thông tin điện tử Sở Công Thương Thanh Hóa
17/CV-BCĐ 10/12/2018 Đề nghị công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Chào, xã Thanh Sơn, huyện TĨnh Gia trên cổng thông tin điện tử Sở Công Thương Thanh Hóa
1077/KH-SCT 03/12/2018 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Công Thương năm 2019
01 - KH/BTC 30/11/2018 Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương"
2961/SCT-VP 28/11/2018 Về việc báo cáo Kết quả ứng dụng CNTT năm 2018
5110/UBND-BCĐ 21/11/2018 V/v công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Thiệu Vân xã Thiệu Vân
1 2 3 4 5 6