Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4316/QĐ-UBND 02/07/2019 Quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Các Sơn, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia
4316/QĐ-UBND 02/07/2019 Quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Các Sơn, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia
1991/QĐ-UBND 26/06/2019 Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Bản, xã Định Long, huyện Yên ĐỊnh , tỉnh Thanh Hóa
1992/QĐ-UBND 26/06/2019 Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Vườn Thìn Định Tiến , huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
2419/QĐ-UBND 11/06/2019 Quyết định phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
2420/QĐ-UBND 11/06/2019 Quyết định công khai Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
1168/SCT-XNK 05/06/2019 V/v báo cáo tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế Quốc tế 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
977/BCĐ 04/06/2019 Đề nghị công bố công khai kế hoạch chuyển đổi chợ Đông Sơn , thị xã Bỉm Sơn trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương Thanh Hóa
231/BC-HĐTDVC 31/05/2019 Báo cáo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 tại Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch trực thuộc Sở Công Thương Thanh hóa
83/TTr-BCĐ 27/05/2019 V/v lựa chọn doanh nghiệp/ hợp tác xã đầu tư xây dựng quản lý, kinh doanh khai thác chợ Tiên Hương xã Thành Tân huyện Thạch Thành
39/CV-BCĐ 14/05/2019 V/v công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đai xã Quảng Hải
38/CV-BCĐ 14/05/2019 V/v công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Cảnh xã Quảng Trạch
33/CV-BCĐ 26/04/2019 V/v công khai Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đình xã Quảng Lộc
281/KH-SCT 23/04/2019 Triển khai Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2020
322/PA-SCT 18/04/2019 Tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại trường trung cấp nghề thương mại du lịch trực thuộc Sở Công Thương Thanh Hóa năm 2019
1 2 3 4 5 6