Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
97 người đã bình chọn
1308 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/TB-BCĐC 21/01/2019 Lựa chọn doanh nghiệp ,HTX đầu tư xây dựng , quản lý , kinh doanh và khai thác chợ Chào, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia
2275/UBND-BCĐ 28/12/2018 V/v đề nghị công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Đông Thịnh xã Đông Thịnh huyện Đông Sơn trên cổng thông tin điện tử Sở Công Thương Thanh Hóa
17/CV-BCĐ 10/12/2018 Đề nghị công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Chào, xã Thanh Sơn, huyện TĨnh Gia trên cổng thông tin điện tử Sở Công Thương Thanh Hóa
1077/KH-SCT 03/12/2018 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Công Thương năm 2019
01 - KH/BTC 30/11/2018 Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương"
2961/SCT-VP 28/11/2018 Về việc báo cáo Kết quả ứng dụng CNTT năm 2018
5110/UBND-BCĐ 21/11/2018 V/v công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Thiệu Vân xã Thiệu Vân
48/2018/TT-BCT 21/11/2018 hông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoá chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học
9505/BCT-TTTN 21/11/2018 Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
03/CV-CĐSCT 19/11/2018 Đánh giá kết quả các phong trào thi đua bình xét
2862/SCT-VP 19/11/2018 V/v triển khai thi hành luật Tiếp cận thông tin
1030/QĐ-SCT 19/11/2018 V/v ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi Sở Công Thương Thanh Hóa
2772/SCT-VP 12/11/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 và cung cấp tài liệu phục vụ công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
1003/KH-SCT 12/11/2018 Tổ chức triển khai thực hiện Lật Tiếp cận thông tin
2664/SCT-QLTM 01/11/2018 V/v mời tham gia Hội thảo quốc tế Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm của Cục Xúc tiến thương mại
1 2 3 4 5 6