Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
94 người đã bình chọn
1292 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3720/QĐ-BCT 11/10/2018 Quyết định ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 – 2020
3946/QĐ-UBND 11/10/2018 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa
141/2018/NĐ-CP 08/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
125/NQ-CP 08/10/2018 Ban hành chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
2382/SCT-QLTM 04/10/2018 V/v đề nghị bổ sung Chợ Quảng Phong, huyện Quảng Xương vào quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh
2370/SCT-QLTM 02/10/2018 tham gia ý kiến Dự thảo Đề án Kiểm soát thực phẩm cung ứng từ tỉnh ngoài vào trong tỉnh đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm
01/TB-BCĐC 28/09/2018 Về việc lựa chọn Doanh nghiệp/ hợp tác xã đầu tư xây dựng quản lý kinh doanh khai thác chợ cá Minh Lộc xã Minh Lộc huyện Hậu Lộc
3585/QĐ-UBND 21/09/2018 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
3786/QĐ-UBND 18/09/2018 V/v phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Thanh Xá xã Hà Lĩnh huyện Hà Trung
3686/QĐ-UBND 12/09/2018 Về việc phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh , khai thác chợ Đô Mỹ xã Hà Tân, huyện Hà Trung
22/2018/TT-BYT 12/09/2018 Thông tư Quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá
38/2018/QĐ-TTg 05/09/2018 sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 08 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
3220/QĐ-UBND 24/08/2018 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại và xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
2506/QĐ-UBND 02/07/2018 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
87/2018/NĐ-CP 15/06/2018 Nghị định về kinh doanh khí
1 2 3 4 5 6