Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
135 người đã bình chọn
27 người đang online

Các phòng chuyên môn của Sở

Đăng ngày 23 - 03 - 2020
100%

1. Văn phòng.
Ông: Nguyễn Văn Thức  - Chánh Văn phòng.
 
2. Thanh tra.
Ông: Nguyễn Đức Toàn  – Chánh Thanh tra 
 
3. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp.
Ông: Lê Huy Tuấn - Trưởng phòng.
 
4. Phòng Quản lý năng lượng.
Ông: Nguyễn Việt Huy-  Trưởng phòng.
 
5. Phòng Quản lý công nghiệp.
Ông: Trương Văn Tuyên - Trưởng phòng.
 
6. Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường.
Bà: Lưu Thị Nga - Trưởng phòng.
 
7. Phòng Quản lý thương mại.
Ông: Lê Văn Khoa - Trưởng phòng.
 
8. Phòng Quản lý xuất nhập khẩu.
Ông: Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng phòng.
 
 

<

Tin mới nhất

Các phòng chuyên môn của Sở(23/03/2020 4:14 CH)