Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

V/v Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Đăng ngày 09 - 06 - 2020
100%

Để việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 tạo được hiệu ứng, sự lan toả trong xã hội, từng bước tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam

Tải văn bản tuyên truyền tại đây

<

Tin mới nhất

V/v Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động...(09/06/2020 11:27 SA)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về...(09/06/2020 11:26 SA)

Chương trình công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh thanh Hóa năm 2020(09/06/2020 11:19 SA)

Thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh...(09/06/2020 11:13 SA)

Hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2020(09/06/2020 11:07 SA)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020(09/06/2020 11:01 SA)

V/v hướng dẫn thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2020(09/06/2020 9:29 SA)

Hướng dẫn thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2020(27/03/2020 9:21 SA)