Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
135 người đã bình chọn
19 người đang online

Ban Lãnh đạo Sở Công Thương

Đăng ngày 14 - 06 - 2022
100%

GIÁM ĐỐC: PHẠM BÁ OAI

Điện thoại: 0373. 854.859

Email: oaipb.sct@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của

Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền

hạn được UBND tỉnh giao; trực tiếp chỉ đạo công tác quy

hoạch, kế hoạch, tổ chức, thi đua khen thưởng, kỷ luật.

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: LÊ TRỌNG HÂN

 

Điện thoại: 0373.753.442

Email: letronghan@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:

Theo dõi các lĩnh vực: Cơ khí, luyện kim, dầu khí, hóa chất,

vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến

khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm,

công nghiệp chế biến khác, quản lý Cụm, Điểm công nghiệp.

Theo dõi phát triển Công Thương, CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn của 09 huyện, thị xã.

thành phố, gồm Hà Trung, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Nga Sơn, TX. Bỉm Sơn, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa,

Thọ Xuân và Đông Sơn; Nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công./.

PHÓ GIÁM ĐỐC, KIÊM TRƯỞNG PHÒNG XNK KHU VỰC:
TRẦN ĐỨC LƯƠNG

Điện thoại:

Email: luongtd.sct@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Theo dõi các lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa, xuất khẩu,

nhập khẩu, thương mại biên giới, xúc tiến thương mại,

kiểm soát thị trường, quản lý cạnh tranh, kiểm soát độc

quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền

lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, dịch vụ thương

mại, hội nhập kinh tế; các lĩnh vực dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương

(dịch vụ ăn uống, dịch vụ bán lẻ); Theo dõi phát triển công thương, CNH, HĐH nông nghiệp

nông thôn của 9 huyện thị xã, thành phố gồm: TP. Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn, Quảng Xương,

Tĩnh Gia, Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân, Triệu Sơn và Yên Định;

Nhiệm vụ khác khi giám đốc phân công./.

PHÓ GIÁM ĐỐC: LÊ TIẾN DŨNG

Điện thoại:

Email: dunglt.sct@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Theo dõi lĩnh vực phát triển điện năng, năng lượng mới,

năng lượng tái tạo, hoạt động khuyến công và tiết kiệm

năng lượng, bản tin công thương và chương trình truyền

hình công thương; thanh tra; Theo dõi phát triển công

thương, CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn của 9 huyện

gồm: Thạch Thành, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Bá Thước, Thường Xuân, Quan Sơn,

Quan Hóa và Mường Lát; Nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công./.

 

<

Tin mới nhất

Ban Lãnh đạo Sở Công Thương (14/06/2022 9:00 SA)