Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

Lịch tiếp công dân Sở Công Thương

Đăng ngày 31 - 01 - 2018
100%

Giám đốc Sở Công Thương ban hành lịch tiếp công dân để giải quyết vướng mắc, kiếu nại của nhân dân về các vấn đề thuộc Sở Công Thương phụ trách

Thực hiện Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân. Giám đốc Sở Công Thương thông báo lịch tiếp công dân của Sở Công Thương năm 2018 đến công dân, doanh nghiệp.

Công dân và doanh nghiệp quan tâm có thể tải về lịch tiếp công dân của Sở Công Thương theo đường dẫn dưới đây.

Link tải lịch tiếp công dân Sở Công Thương

<

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân Sở Công Thương(31/01/2018 8:37 SA)