Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

Các phòng chuyên môn của Sở

Đăng ngày 23 - 03 - 2020
100%

1. Văn phòng.
Ông: Lê Văn Khoa - Chánh Văn phòng.
Điện thoại: 0373.852.073
2. Thanh tra.
Ông: Nguyễn Đức Toàn  – Phó Chánh Thanh tra (Phụ trách)
Điện thoại: 0373.753.443
3. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.
Ông: Nghiêm Phú Lâm - Trưởng phòng.
Điện thoại: 0373.852.068
4. Phòng Quản lý điện năng.
Ông: Nguyễn Việt Huy-  Trưởng phòng.
Điện thoại: 0373.856.704
5. Phòng Quản lý công nghiệp nông thôn.
Ông: Trương Văn Tuyên - Phó Trưởng phòng (phụ trách).
Điện thoại: 0373.852.104
6. Phòng Kỹ thuật và An toàn công nghiệp.
Ông: Lưu Đức Tùng - Trưởng phòng.
Điện thoại: 0373.856.214
7. Phòng Quản lý thương mại.
Ông: Nguyễn Văn Thức - Trưởng phòng.
Điện thoại: 0373.858.569
8. Phòng Quản lý xuất nhập khẩu.
Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Mai - Trưởng phòng.
Điện thoại: 0373.751.616
9. Phòng Mỏ và Đầu tư.
Ông: Lưu Thị Nga - Trưởng phòng.
Điện thoại: 0373.713.154

<

Tin mới nhất

Các phòng chuyên môn của Sở(23/03/2020 4:14 CH)