Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

Phê duyệt đề án " Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Thanh Hoá đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 "

Đăng ngày 18 - 10 - 2011
100%

Ngày 19/7/2006 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1999/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án "Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Thanh Hoá đến năm 2010, định hướng đến năm 2020". Nội dung chi tiết của Quyết định xem tại đường link dưới đây.

<

Tin mới nhất

Phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030(05/05/2014 10:04 SA)

Giá lúa gạo tiếp tục tăng(10/12/2013 10:03 SA)

Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020(12/09/2013 10:01 SA)

Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020(12/09/2013 10:01 SA)

Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hoá đến 2020(21/10/2011 9:59 SA)

Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hoá đến 2020(21/10/2011 9:58 SA)

Phê duyệt đề án " Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Thanh Hoá đến năm 2010, định hướng đến...(18/10/2011 9:58 SA)