Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở công thương

https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/portaldvc/guest/iframe-thong-ke.aspx?donvi=000.00.03.H56
https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
http://ytethanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-hoat-dong/tin-hoat-dong-cua-don-vi/thong-bao-cap-nhat-thong-tin-moi-dich-benh-covid-19.html
https://covid19.thanhhoa.gov.vn/

Đảng ủy Sở Công Thương chỉ đạo Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 (01/07/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 22/4/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; kế hoạch số...

Hội thảo khoa học về Phát triển bền vững ngành Công Thương (30/08/2019)

Tại Hội thảo khoa học về Phát triển bền vững (PTBV) ngành Công Thương vừa diễn ra sáng ngày 29/8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết, để thực hiện Chiến lược PTBV và Chương...

PC Thanh Hóa đảm bảo kiểm soát chặt chẽ vận hành lưới điện an toàn, ổn định... (28/01/2021)

ó là yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên Thiều Kim Quỳnh tại Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2020 của Công ty Điện lực Thanh Hóa, chiều 22/1/2021. Tham dự Hội nghị về phía UBND tỉnh có ông...

(28/01/2021)

Với nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, đa phương đã và sắp thực thi, hàng Việt đang có những lợi thế nhất định, tự tin ra “biển lớn”.